27 Apr

“… En de wateren namen af ten einde van honderd en vijftig dagen. En de ark rustte in de zevende maand, op den zeventienden dag der maand, op de bergen van Ararat.” (Genesis 8)

Volgens de Bijbel liep de ark vast op de berg Ararat na de zondvloed. Het verhaal is behoorlijk indrukwekkend. Een ark van hout met duizenden dieren en een paar mensen overleven de zondvloed. Dit beeld zien we vaak in afbeeldingen, schilderijen en films terug en weten wat we ons bij de Ark van Noach moeten voorstellen. Maar is dat ook het geval bij de berg waar de ark vastliep? Weten we wel hoe de Bijbelse berg Ararat eruit ziet en waar deze ligt? Deze vraag roept nog steeds vraagtekens bij veel mensen op.

More
08 Nov

As a country with 4 seasons, Armenia has a lot to offer for travelers with different interests and tastes. Each time of the year has its own attractive sides, but as we are now enjoying every bit of this season, it's high time to present 5 reasons to visit Armenia during autumn!

More
03 Nov

Transcaucasia seems to arise more and more interest in the world. The mountainous region, being ‘veiled’ for 70 years during the Soviet Era, starts to expose its ancient secrets, architectural wonders, rich culture and hospitable people to Europe, Asia and the America’s. These uncovered and raw lands can be compared to a precious and valuable book that has been hidden in one of the dark corners of the library layered with dust waiting to be discovered. The content of this book will certainly surprise its readers and open up a world that has not been discussed a lot in the standard books they have read over and over.

More